ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 23, 2022
මුල් පිටුව ටැග් ජාතිය

ටැගය: ජාතිය

එස්වාටිනි ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

0
අද අපි එස්වාටිනි ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. අප්‍රිකාවේ කුඩාම රටවල් අතුරින් එකක් වන එස්වාටිනි ...

සීෂෙල්ස් ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් A ා කරන්න

0
අද අපි සීෂෙල්ස් ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ාවේ නිරත වෙමු. සීෂෙල්ස් පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියානු සාගරයේ, ඊසාන දෙසින් පිහිටි ...

බොට්ස්වානා ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

0
අද අපි බොට්ස්වානා ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. දකුණු අප්‍රිකාවේ සහ ගිනිකොන දෙසින් දකුණු අප්‍රිකාවේ දේශ සීමාවෙන් ...

ගැම්බියාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ාව

0
අද අපි ගැම්බියා ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. නිදහස ලබා ගැනීමෙන් පසු 1965 දී නිල වශයෙන් ගැම්බියා ජනරජය ලෙස නම් කරන ලදී ...

නැමීබියාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් A ා කරන්න

1
අද අපි නැමීබියාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. උප සහරා අප්‍රිකාවේ වියළි රට ලෙස නම්බියාව සැලකේ. පරිස්සමින් පිහිටා ඇත ...

සිම්බාබ්වේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

0
අද අපි සිම්බාබ්වේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. සිම්බාබ්වේ, දකුණු අප්‍රිකානු රටක් වටිනා ගල් වලින් ආශීර්වාද කර ඇත (නම ලෙස ...

ලයිබීරියාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ාව

0
  අද අපි ලයිබීරියානු ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. ලයිබීරියාව අප්‍රිකාවේ බටහිර කොටසේ පිහිටා ඇත. ලයිබීරියාව එකක් ...

සැම්බියාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් A ා කරන්න

අද අපි සැම්බියා ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. ලුසාකා ඇගේ අගනුවර වන අතර සැම්බියාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගර වේ. සැම්බියාව ...

දකුණු සුඩානයේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

අද අපි දකුණු සුඩානය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. දකුණු සුඩානය නිදහස ලබාගත් ලෝකයේ ලාබාලම රටවලින් එකකි ...

බුරුන්ඩි ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

අද අපි බුරුන්ඩි ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. බුරුන්ඩි යනු අප්‍රිකානු මහාද්වීපයේ ගොඩබිම් රටකි. රට වාඩි වී ...