බ්රහස්පතින්දා, ජනවාරි 5, 2023
මුල් පිටුව ටැග් පවුලක්

Tag: පවුල

මගේ පවුල අකාලයේ මරණයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට යාඥා කරුණු 23ක් සමඟ...

0
අද, අපි බයිබල් පද සමඟ මගේ පවුල අකාලයේ මරණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යාඥා කරුණු 23ක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. පවුල යනු මිනිසුන් සමූහයකි...

නපුරු පවුල් බලකොටුව විනාශ කිරීමට යාච්ඤාවේ කරුණු

0
  අද, අපි නපුරු පවුල් බලකොටුව විනාශ කිරීමට යාඥා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. අපට අප වෙනුවෙන් කළ හැකි එක් යහපතක් නම් හදවතක් ඇති කර ගැනීමයි.

පවුලේ ගැලවීම සඳහා යාඥා කරුණු

0
අද අපි පවුලේ ගැලවීම සඳහා යාච්ඤාවේ කරුණු සමඟ කටයුතු කරනු ඇත, අපි අපගේ යාච්ඤාවලට යාමට පෙර මෙම ප්රකාශයන් කරමු; මගේ පවුලේ අය කළ යුතුයි ...

පවුලේ අමුතු මරණවලට එරෙහි යාච්ඤාවේ කරුණු

0
අද අපි පවුල තුළ සිදුවන අමුතු මරණවලට එරෙහිව යාඥා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. ඔබ පවුලේ සාමාජිකයන් සිටින පවුලක නම්...

5 සෑම පවුලකටම වසර අවසාන යාච්ඤාව

1
2021 වසර අවසන් වීමට තවත් දින කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව ඇති අතර අප තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ දයාවෙන් ය.

සෑම කිතුනු පවුලක්ම අනුගමනය කළ යුතු නත්තල් සම්ප්‍රදායන් 5ක්

0
නත්තල ලෝකයේ විශාලතම උත්සවය බවට සැකයක් නැත. දෙසැම්බර් 25 මුළු අවුරුද්දේම වඩාත්ම සමරනු ලබන දිනයයි. අපි යන අතරේ...

ඔබේ පවුලේ ආරක්ෂාව සඳහා ගීතාවලිය 91 යාච්ඤා කරන්නේ කෙසේද?

1
අද, අපි ඔබගේ පවුලේ ආරක්ෂාව සඳහා 91 වන ගීතිකාව යාච්ඤා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව කටයුතු කරන්නෙමු. 91 වන ගීතිකාව කිතුනුවන්ට ඉතා වැදගත්...

දෙමාපියන් සහ දරුවන් සඳහා යාච්yersා

අද අපි දෙමාපියන් හා දරුවන් වෙනුවෙන් කරන යාච් withා සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. මේ ලෝකයට සෑම දරුවෙකුගේම ගමන ආරම්භ වන්නේ දෙමාපියන්ගෙනි. ඒක...

අසනීප විවාහය පුනර්ජීවනය කිරීමට යාච් yer ා කරුණු

අසනීප විවාහය පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා අද අපි යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. විවාහය නමින් හැඳින්වෙන ආයතනය නිර්මාණය කර ඇත්තේ දෙවියන් විසින් ...

පවුල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රබල යාච් yer ා කරුණු

අද අපි පවුලේ ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රබල යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. පවුලක් යනු උපතින් හෝ ...