දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් මව

Tag: මව්

තම මව අහිමි වූ කෙනෙකුට යාඥා කරුණු

අද අපි තම මව අහිමි වූ කෙනෙකු වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරන කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. කිතුනුවන් වශයෙන් අප ශෝක වන විට සහනය සොයා ගැනීමට නැඹුරු වෙමු...

මව සහ දියණිය අතර වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සඳහා යාච්ඤාවේ කරුණු

අද අපි මව සහ දියණිය අතර වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සඳහා යාච්ඤා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ඔබ මවක් වන අතර ඔබ හදිසියේම සොයා...

බලවත් යාච්ඤා කරන බිරිඳක් සහ මවක් වීමට මාර්ග 5ක්

0
අද අපි බලවත් යාච්ඤා කරන බිරිඳක් සහ මවක් වීමට මාර්ග 5 ක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. අපි ගැහැණියක් විදියට අපි කතා කරමු...

සෑම මවක්ම තම දරුවන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා කළ යුතු ශුද්ධ ලියවිලි පද 10

2
අද අපි සෑම මවක්ම තම දරුවන් වෙනුවෙන් යාච්ඤා කළ යුතු ශුද්ධ ලියවිලි පද 10 ක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. මව්වරුන් තම දරුවන් වෙනුවෙන් කරන යාච්ඤාවේ හරය...

මවගේ සම්බන්ධතාවය සඳහා යාච් yers ා කිරීම

මව-දියණිය අතර සම්බන්ධතාවය අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ, උපතේ සිටම මවක් තම දියණිය රැකබලා ගැනීම, ආහාර පිසීම සහ සාමාන්‍යයෙන් රැකබලා ගැනීමේ වගකීම භාර ගනී ...