ගීතාවලිය පොතෙන් යුධ යාච් yer ා කරුණු 80 ක්

1
18191

ගීතාවලිය 144:1:
1 යුද්ධයට මාගේ දෑත්, මාගේ ඇඟිලි සටන් කිරීමට උගන්වන මාගේ ශක්තිය වන සමිඳාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේ වා!

ශුද්ධ ලියවිල්ලට සම්බන්ධ වූ විට යුද යාච් prayer ා කරුණු, ගීතාවලිය පොත යොමු දැක්විය යුතු පොතයි. ගීතාවලිය පොතෙන් යුධ යාච් prayer ා කරුණු 80 ක් පමණ අපි සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු. අධ්‍යාත්මික යුද්ධ කිරීමට ඔබට හැකි වන පරිදි පරිස්සමින් තෝරාගත් යාච් prayer ාව. ඔබේ ජීවිතයේ දිව්‍යමය මැදිහත් වීමක් ඔබට අවශ්‍යද? කිසියම් අභියෝගයකින් ඔබ පීඩාවට පත්ව සිටිනවාද? එසේ නම් මෙම යාච් prayer ා කරුණු ඔබ වෙනුවෙන් වේ. ස්වර්ගයට යටින් අපට යාච් pray ා කළ නොහැකි අභියෝගයක් නැත. ශ්‍රේෂ් ness ත්වය කරා යන ගමනේ සිටින සියලු සාතන් බලයන් යටත් කර ගැනීමට යේසුස් වහන්සේගේ නාමය අපට දී ඇත. ඔබ යාච් pray ා නොකරන විට, ඔබ යක්ෂයාට ගොදුරක් වනු ඇත. ඔබ මුහුණ නොදෙන ඕනෑම තත්වයක් ඔබට දිගටම මුහුණ දෙනු ඇත. ඔබ නැඟිට යක්ෂයාට විරුද්ධ විය යුතුයි, ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ සාමය අවශ්‍ය නම්, ඔබ අධ්‍යාත්මික යුද්ධ කළ යුතුය.

ගීතාවලිය පොතේ සඳහන් මෙම යුද යාච් prayer ා කරුණු මඟින් ඔබ සියලු විරුද්ධ බලවේගයන් ඉහළට ඔසවා තැබීමට ඔබට බලය ලබා දෙනු ඇත. දෙවියන් වහන්සේ අපට යක්ෂයන් කෙරෙහි සියලු බලය ලබා දී ඇති අතර, අපි මෙම බලධාරීන් යාච් prayer ා පූජාසනය මත ක්‍රියාත්මක කරමු. අධ්‍යාත්මික ප්‍රතිරෝධය අඩු කර ගත හැකි එකම ක්‍රමය මෙය බව දැන ගන්න. අද දින ඇදහිල්ලෙන් මෙම යුද යාච් prayer ා යාච් pray ා කරන්න, ඔබේ ජීවිතය තේජසින් තේජසින් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වෙනස් වන ආකාරය දෙස බලන්න.

Kයූ ටියුබ් හි සෑම දිනකම රූපවාහිනිය නරඹන්න
දැන් දායක වන්න

ගීතාවලිය පොතෙන් යුධ යාච් yer ා කරුණු 80 ක්

1. දුෂ්ටයන්ගේ බලයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුළඟට පෙර දහයියා මෙන් පුපුරවා හරින්න.

2. මගේ ජීවිතයේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට පවරා ඇති දුෂ්ටයන්ගේ මාර්ගය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විනාශ වේවා.

3. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නින්දා කිරීමට මට විරුද්ධ සියලු නපුරු උපදේශකයන්ට සිනාසෙන්න

4. සමිඳුනි, මා උදෙසා එක්රැස් වන සියලු නපුරු මිනිසුන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විසුරුවා හරින්න

5. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යකඩ පොල්ලකින් මාගේ සතුරන්ගේ කොඳු නාරටිය බිඳ දමන්න.

6. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කුඹල්කරුගේ භාජනයක් මෙන් මාගේ සතුරන් කැබලිවලට කඩා දමන්න

7. ස්වාමීනි, මාගේ සියලු සතුරන්ට ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු ආකාරයේ නපුරු වසංගතවලින් පහර දෙන්න

8. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ජීවිතයේ දුෂ්ටයන්ගේ දත් කඩන්න

9. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ජීවිතයට හා ඉරණමට එරෙහිව විෂ සහිත දිව යොදාගෙන සතුරන් විනාශ කරන්න.

10. මාගේ සියලු සතුරෝ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ ම උපදෙස් අනුව වැටේවා.

11. දුෂ්ටයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ වැරදි රාශියකින් පන්නා දමනු ලැබේවා!

12. සමිඳුනි, මාගේ සියලු සතුරන් ලැජ්ජාවට පත් වී ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරදර වන්න.

13. සමිඳුනි, මාගේ සියලු සතුරන්ට හදිසියේම ලැජ්ජාවක් ඇති වී ඔවුන්ගේ ඊතල ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් වෙත ආපසු යන්නට ඉඩ හරින්න.

14. සමිඳුනි, මාගේ සතුරන්ගේ කෝපය නිසා ඔබේ කෝපයෙන් නැඟිට ඔබ ඔසවන්න.

15. ස්වාමීනි, දුෂ්ටයන්ගේ දුෂ්ටකම අවසන් වේ වා!

16. සමිඳුනි, මට පීඩා කරන්නන්ට විරුද්ධව මරණ උපකරණ සූදානම් කරන්න.

17. සමිඳුනි, මට පීඩා කරන්නන්ට විරුද්ධව ඔබේ ඊතල නියම කරන්න.

18. ස්වාමීනි, මාගේ ආත්මයේ සතුරෝ ඔවුන් හාරා ඇති වළට වැටේවා.

19. සමිඳුනි, පීඩා කරන්නන්ගේ වැරදි ඔවුන්ගේ හිස මතට පැමිණේවා.

20. ස්වාමීනි, සතුරාගේ ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියා ඔහුගේ මාර්ගයට පැමිණේවා.

21. ස්වාමීනි, මාගේ සතුරන් ඔබ ඉදිරියෙහි වැටී විනාශ වේ වා!

22. ස්වාමීනි, සතුරාගේ දැල ඔහුගේ පාද අල්ලාගන්න.

23. දුෂ්ටයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් සිතූ උපකරණයන්ගෙන් අල්ලා ගනු ලැබේවා.

24. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ජීවිතය කෙරෙහි දුෂ්ටයන්ගේ හස්තය බිඳ දමන්න.

25. මාගේ සතුරන්ගේ දුක ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වැඩි වේ වා!

26. ස්වාමීනි, නැඟිට සතුරා කලකිරී මාගේ ආත්මය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දුෂ්ටයන්ගෙන් ගලවාගන්න

27. සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ගිගුරුම්, හිම කැට, ගිනි අඟුරු, අකුණු හා ඊතල යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සතුරාගේ බලවේග විසුරුවා හරින්න.

28. ස්වාමීනි, මාගේ සතුරන්ගේ බෙල්ල මට දෙන්න.

29. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු පීඩා කරන්නන්ට සුළඟට පෙර දූවිලි මෙන් කුඩා ලෙස පහර දෙන්න.

30. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වීදිවල ඇති අපිරිසිදුකම මෙන් ඔවුන් පිට කරනු ලැබේ.

31. ස්වාමීනි, පීඩා කරන්නන් හා පීඩා කරන්නන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඔබගේ උදහසින් ගිල දමන්න

32. ස්වාමීනි, ගින්න දුෂ්ටයන් හා ඔවුන්ගේ බීජ යේසුස්ගේ නාමයෙන් ගිල දමනු ඇත

33. ස්වාමීනි, සුනඛයාගේ බලයෙන් සහ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සිංහයාගේ මුවින් මාගේ ආත්මය ගළවන්න

34. ස්වාමීනි, සතුරාගේ සියලු අශෝභන උපකරණ යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඉටු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරමු

35. මාංසය අනුභව කරන්නන් සහ ලේ පානය කරන්නන් සියල්ලන්ම ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පැකිලී වැටෙනු ඇත.

36. ස්වාමීනි, මාගේ සතුරන්ට ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ද punishment ුවම් කරන්න.

37. මට විරුද්ධව ආඩම්බරයෙන් හා අව mpt ාවෙන් කථා කරන සියලු තොල් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිශ්ශබ්ද වේවා.

38. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා උදෙසා එක්රැස් වූ සියලු මායාකාරියන්ගේ හදවත් තුළ භීතිය හා භීතිය වැපිරීමට ඔබේ දූතයන් යවන්න.

39. නපුර දුෂ්ටයන් මරයි; ධර්මිෂ් to යන්ට වෛර කරන්නෝ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පාළු වෙති.

40. සමිඳුනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට විරුද්ධ ව සටන් කරන්න

41. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ආත්මය සොයන අය අවුල් වී ලැජ්ජාවට පත් වේ වා!

42. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් ආපසු හැරී මාගේ සිත් රිදවන ව්‍යාකූලත්වයට පත් වේවා.

43. සමිඳාණන් වහන්සේගේ දූතයන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ ආත්මයේ සතුරන් ලුහුබැඳ ගොස් පීඩා කළ යුතු ය.

44. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ සතුරන්ගේ මාර්ගය අඳුරු හා ලිස්සන සුළු ය.

45. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නොදැන මාගේ සතුරන්ට විනාශය පැමිණේවා.

46. ​​ස්වාමීනි, මාගේ සතුරන් වන අය මා ගැන වැරදියට ප්‍රීති නොවන්න. හේතුවක් නොමැතිව මට වෛර කරන ඇස යොමු නොකරන්න.

47. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ සිත් රිදවීම ගැන ප්‍රීති වන ඔවුන් ලැජ්ජාවට හා ව්‍යාකූලත්වයට පත් වේවා.

48. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට විරුද්ධ ව මහිමයට පත් වන ලැජ්ජාවෙන් හා අගෞරවයෙන් ඔවුන් සැරසී සිටිය යුතු ය.

49. දුෂ්ටයන්ගේ කඩුව ඔවුන්ගේ හදවතට ඇතුළු වී ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ දුනු බිඳීමට ඉඩ හරින්න.

50. සමිඳාණන් වහන්සේගේ සියලු සතුරෝ බැටළු පැටවාගේ මේදය මෙන් ය, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දුම් පානය කරනු ලැබේ.

51. මාගේ සියලු සතුරන් බැටළුවෙකු මෙන් මිනීවළේ තබා, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මරණය ඔවුන් පෝෂණය කළ යුතු ය.

52. සමිඳුනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට විරුද්ධ ව සතුරාගේ දිව විනාශ කොට බෙදා දෙන්න

53. දෙවියනි, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සතුරාගේ දත් ඔවුන්ගේ මුඛයෙන් බිඳ දමන්න

54. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නොකඩවා ගලා යන ජලය මෙන් ඒවා දිය වී යයි.

55. සතුරා ඊතල විදීමට ඔහුගේ දුන්න නැමූ විට, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහු කැබලිවලට කපා ගත යුතු ය.

56. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හිරු නොපෙනෙන පිණිස සෑම පීඩකයෙකුම ස්ත්‍රියකගේ අකල් උපත මෙන් පහව යා යුතුය.

57. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, ඔවුන් මස් සඳහා ඉහළට හා පහළට ඇවිදීමට ඉඩ හරින්න.

58. දුෂ්ටයන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් කඩුවෙන් වැටේවා.

59. දෙවියන් වහන්සේ සතුරාගේ හා දුෂ්ටයන්ගේ හිස ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් තුවාල කරනු ඇත.

60. ඔවුන්ගේ මේසය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් ඉදිරියේ උගුලක් බවට පත් වේ වා!

61. ඔවුන්ගේ ශුභසිද්ධිය සඳහා තිබිය යුතු දේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් උගුලක් බවට පත් වේවා.

62. විනාශ කරන්නා සතුරා සතු සියල්ල විනාශ කර, නාඳුනන අය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගේ ශ්‍රමය නරක් කිරීමට ඉඩ හරින්න.

63. ඔහු ශාප කිරීමට ප්‍රිය කළ බැවින් එය ඔහුට පැමිණේවා. ඔහු ආශීර්වාද නොකිරීමට කැමති නිසා, එය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගෙන් දුරස් වේවා.

64. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වැඩීමට පෙර වියළී යන ගෘහ මුදුන්වල ඒවා තණකොළ මෙන් විය යුතු ය.

65. ස්වාමීනි, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් සියල්ලන් විනාශ කිරීමට මාගේ සතුරන්ට විරුද්ධ ව අත දිගු කරන්න

66. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ තොල්වල අකටයුතුකම් ඔවුන් ආවරණය කරයි.

67. සමිඳුනි, දුෂ්ටයන්ගේ ආශාවන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගේ දුෂ්ට උපකරණය නොවන්න.

68. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැවෙන ගල් අඟුරු ඔවුන් මතට වැටේවා.

69. ඔවුන් ගින්නෙන් ද ගැඹුරු වළෙන් ද කපා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැවත නැඟිටින්නේ ය.

70. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නොපෙනෙන ලෙස ඔවුන්ගේ ඇස් අඳුරු වේවා.

71. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ ඉඟටිය නොකඩවා සොලවන්න.

72. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන පාළු වේවා, ඔවුන් තුළ වාසය කිරීමට කිසිවෙක් නොසිටිනු ඇත.

73. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ අයුතුකමට අයුක්තිය එකතු කරන්න.

74. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ සිත් රිදවන නින්දා සහ අගෞරවයෙන් ඔවුන් ආවරණය වේවා.

75. කුණාටුවෙන් ඔවුන්ට පීඩා කර, ඔබේ කුණාටුවෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන්ට බිය වන්න.

76. මාගේ සතුරන් කෙරෙහි මාගේ ආශාව මාගේ ඇස් ද දකිනු ඇත. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට විරුද්ධ ව නැඟී සිටින දුෂ්ටයන් ගැන මාගේ කන් ද ඇසෙනු ඇත.
77. ඔහුගේ දරුවන් නොකඩවා වංචනිකයන් හා යාචකයින් විය යුතු ය. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පාළු ස්ථානවලින් ඔවුන්ගේ ආහාරය සොයන්න.

78. යේසුස්ගේ නාමයෙන් දරුණු සතුරා ඔහුව පෙරළා දැමීමට නපුර දඩයම් කරයි.

79. සමිඳුනි, අකුණු ගසා මාගේ සියලු සතුරන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විසුරුවා හරින්න.

80. දෙවියන් වහන්සේ නැඟිට ඔහුගේ සියලු සතුරන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විසිරී යනු ඇත.

යුද්ධයේ දෙවි සමිඳාණන් වහන්ස, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ සියලු සතුරන් පරාජය කිරීම ගැන ඔබට ස්තුතියි.

 

 


1 අදහස්

ප්රතිචාරයක් දක්වන්න

කරුණාකර ඔබේ අදහස් ඇතුලත් කරන්න!
කරුණාකර ඔබගේ නම මෙහි ඇතුලත් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.