සුභ උපන්දිනයක් යාච් yer ා කරුණු

0
24393

ගීතාවලිය 90: 12:
එබැවින් අපගේ හදවත් ප්‍ර .ාවට යොදන පිණිස අපගේ දවස් ගණන් කිරීමට අපට උගන්වන්න.

පළමුවෙන්ම මට බොහෝ දේ කියන්නට ඉඩ දෙන්න සුබ උපන්දිනයක් වේවා මේ ලිපිය කියවන සෑම කෙනෙකුටම, මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ නව යුගයට ආශීර්වාද කර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අද්භූත සාර්ථකත්වයකින් ඔටුනු පළඳවනු ඇත. ඔබ මෙම නව යුගයට පිවිසෙත්ම, ඔබගේ අනුග්‍රහය යේසුස් නාමයෙන් පිරී ඉතිරී යනු ඇත. අද අපි ප්‍රීතිමත් බිට්ඩේ යාච් prayer ා කරුණු කිහිපයක් දෙස බලමු. මෙම සුබ උපන් දින යාච් prayer ා ලකුණු වලින් සමන්විත වේ සුභ උපන්දිනයක් ඔබගේ ආත්මය වෙනුවෙන්, ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් සුභ උපන් දින යාච් prayers ා, ඔබේ මව වෙනුවෙන් සුභ උපන් දින යාච් prayers ා, ඔබේ බිරිඳ වෙනුවෙන් සුභ උපන් දින යාච් prayers ා, ඔබේ සැමියා වෙනුවෙන් සුභ උපන් දින යාච් prayers ා ආදිය

අපි අපේ උපන් දිනය සමරන සෑම අවස්ථාවකම අපට ආශීර්වාද ලබා ගැනීමට අවස්ථාවකි. සෑම නව යුගයක්ම සැමරිය යුතු අතර සැමරුම ආශීර්වාද සමඟ පැමිණිය යුතු අතර යාච් .ා මගින් ආශීර්වාද ක්‍රියාත්මක වේ. එමනිසා, ඔබේ උපන් දිනය සමරන්නේ කමින් බොමින් පමණක් නොව, ඔබේ ජීවිතයට ආශීර්වාද ප්‍රකාශ කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ සැමරුමට ආරාධනා කරන්න. මෙම සුබ උපන් දින යාච් prayer ා කරුණු සියල්ලම ඔබගේ ජීවිතයට සහ ඔබගේ ආදරණීයයන්ගේ දෙවියන්ගේ ආශීර්වාද ප්‍රකාශ කිරීම වේ. ඔබ සහ අද ඔබ ආදරය කරන අය වෙනුවෙන් ඔබ මෙම යාච් prayers ා කරන විට, ඔබගේ සෑම නව යුගයක්ම යේසුස්ගේ නාමයට පෙර තිබූ තත්වයට වඩා හොඳ වනු ඇත. අද දින ඇදහිල්ලෙන් මෙම යාච් prayers ා යාච් and ා කර දෙවියන් වහන්සේගේ ආශීර්වාද භුක්ති විඳින්න. සුබ උපන්දිනයක් වේවා.


පාස්ටර් Ikechukwu විසින් නව පොත. 
දැන් amazon හි ඇත

ඔබටම සුභ උපන්දිනයක් යාච් yers ා

යාච්ඤා

1. මගේ වයසට නව වසරක් එක් කිරීම ගැන මම ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි
2. මේ මගේ නව යුගයේදී, මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අසීමිත දයාව භුක්ති විඳින්නෙමි
3. මේ මගේ නව යුගයේදී මම ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් නොකඩවා අනුග්‍රහය ලබමි
4. මේ මගේ නව යුගයේදී මම ජේසු නාමයෙන් මගේ උත්සාහයන්හි සියලු වටපිටාවන් භුක්ති විඳින්නෙමි
5. මේ මගේ නව යුගයේදී, මම යේසුස්ගේ නාමයේ lack නතාවයට පත් නොවෙමි
6. මේ මගේ නව යුගයේදී, මම යේසුස්ගේ නාමයෙන් රෝහල් ගත නොකරමි
7. මේ මගේ නව යුගයේදී මම යේසුස්ගේ නාමයෙන් කිසිම තත්වයකට ගොදුරු නොවෙමි
8. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාගේ මේ නව යුගයේ දී මම මැරෙන්නේ නැත
9. මා ඉලක්ක කරගත් යක්ෂයාගේ සෑම ඊතලයක්ම යේසුස්ගේ නාමයෙන් පසුබසිනු ඇත
10. මගේ නව යුගය යේසුස්ගේ නාමයෙන් ආශීර්වාද ලත් බව මම ප්‍රකාශ කරමි

ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් සුභ උපන්දිනයක්

මෙම යාච් prayers ා යාච් pray ා කිරීම සඳහා, ඔබ දෙමව්පියන් වශයෙන්, දරුවාට හෝ දරුවන්ට දණ ගසන්නැයි ඉල්ලා සිටින අතර, ඔබ ඔහුට හෝ ඇයට මෙම ආශීර්වාද ප්‍රකාශ කරන අතර.

යාච්ඤා

1. මගේ දරුවාගේ වයසට ජේසු නාමයෙන් නව වසරක් එක් කිරීම ගැන මම ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි
2. ඔබගේ නව යුගයේදී, ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අසීමිත දයාව භුක්ති විඳිය යුතුය
3. මේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් අසීමිත අනුග්‍රහයක් ලබනු ඇත
4. ඔබගේ නව යුගයේ දී, ජේසු නාමයෙන් මා දැරූ උත්සාහයන්හි සියලු වටපිටාවන් ඔබ භුක්ති විඳිනු ඇත
5. ඔබගේ නව යුගයේදී, ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් අඩුවක් නොවිය යුතුය
6. මේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් රෝහල් ගත නොවනු ඇත
7. ඔබගේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් කිසිම තත්වයකට ගොදුරු නොවනු ඇත
8. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ නව යුගයේ දී ඔබ මිය නොයනු ඇත
9. ඔබ ඉලක්ක කරගත් යක්ෂයාගේ සෑම ඊතලයක්ම යේසුස්ගේ නාමයෙන් පසුබසිනු ඇත
10. ඔබගේ නව යුගය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශීර්වාද ලත් බව මම ප්‍රකාශ කරමි

ඔබේ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් සුභ උපන්දිනයක් යාච් yer ාවක්

මෙම යාච් prayers ා ඔවුන්ගේ මවගේ හෝ පියාගේ උපන් දිනය සැමරීම ලෙස පැවසිය යුතුය.

යාච්ඤා

1.එහෙත් මගේ දෙමව්පියන්ගේ වයසට ජේසු නාමයෙන් නව වසරක් එක් කිරීම ගැන මම ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි
2. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී, ඔවුන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අසීමිත දයාව භුක්ති විඳිනු ඇත
3. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී ඔවුන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් අසීමිත අනුග්‍රහයක් ලබනු ඇත
4. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී ඔවුන් යේසුස් නාමයෙන් මා දැරූ උත්සාහයන්හි සියලු වටපිටාවන් භුක්ති විඳිනු ඇත
5. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී, ඔවුන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් හිඟ නොවනු ඇත
6. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී ඔවුන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් රෝහල් ගත නොකෙරේ
7. ඔවුන්ගේ නව යුගයේදී ඔවුන් යේසුස්ගේ නාමයෙන් කිසිම තත්වයකට ගොදුරු නොවනු ඇත
8. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ නව යුගයේ දී ඔබ මිය නොයනු ඇත
9. ඔබ ඉලක්ක කරගත් යක්ෂයාගේ සෑම ඊතලයක්ම යේසුස්ගේ නාමයෙන් පසුබසිනු ඇත
10. ඔබගේ නව යුගය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශීර්වාද ලත් බව මම ප්‍රකාශ කරමි

ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය වෙනුවෙන් සුභ උපන්දිනයක්

මෙය ඔබගේ සැමියා හෝ බිරිඳ ඔවුන්ගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් යාච් ed ා කිරීමයි.

යාච්ඤා

1. මගේ භාර්යාවන්ට හෝ ස්වාමිපුරුෂයාගේ වයසට ජේසු නාමයෙන් නව වසරක් එක් කිරීම ගැන මම ඔබට ස්තූතිවන්ත වෙමි
2. ඔබගේ නව යුගයේදී, ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අසීමිත දයාව භුක්ති විඳිය යුතුය
3. මේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් අසීමිත අනුග්‍රහයක් ලබනු ඇත
4. ඔබගේ නව යුගයේ දී, ජේසු නාමයෙන් මා දැරූ උත්සාහයන්හි සියලු වටපිටාවන් ඔබ භුක්ති විඳිනු ඇත
5. ඔබගේ නව යුගයේදී, ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් අඩුවක් නොවිය යුතුය
6. මේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් රෝහල් ගත නොවනු ඇත
7. ඔබගේ නව යුගයේදී ඔබ යේසුස්ගේ නාමයෙන් කිසිම තත්වයකට ගොදුරු නොවනු ඇත
8. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ නව යුගයේ දී ඔබ මිය නොයනු ඇත
9. ඔබ ඉලක්ක කරගත් යක්ෂයාගේ සෑම ඊතලයක්ම යේසුස්ගේ නාමයෙන් පසුබසිනු ඇත
10. ඔබගේ නව යුගය ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශීර්වාද කර ඇති බව මම ප්‍රකාශ කරමි.

Kයූ ටියුබ් හි සෑම දිනකම රූපවාහිනිය නරඹන්න
දැන් දායක වන්න

ප්රතිචාරයක් දක්වන්න

කරුණාකර ඔබේ අදහස් ඇතුලත් කරන්න!
කරුණාකර ඔබගේ නම මෙහි ඇතුලත් කරන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.